Mijn naam is Vivian Hendrikx

Vanuit een sterk verlangen naar het bieden van laagdrempelige en persoonlijke zorg, heb ik na jaren werkervaring mijn eigen praktijk opgezet. Mijn interesse gaat uit naar alles rondom het hebben van een (onvervulde) kinderwens, geboortezorg en het jonge ouderschap. Dit is ontstaan vanuit eigen ervaringen. Ik ken vier zwangerschappen en heb drie prachtige kinderen. Ook ik werd in deze tijd geconfronteerd met meerdere gevoelens. Mijn kennismaking met het jonge moederschap heb ik als bijzonder en ook als intens en overweldigend ervaren. Ik weet heus wel hoe het is om veelal in je hoofd te zitten. Uit ervaring weet ik ook dat enkel in je hoofd zitten je niet verder brengt. Het is belangrijk om je gevoelens, dat wat je lichaam aangeeft, je hoofd en handelen weer in overeenstemming te brengen met elkaar. Zodoende kom je weer dichter bij jezelf te staan. Want dat is ook waar ouderschap over gaat: wie ben ik, waar sta ik voor en hoe verhoud ik mij hierin tot mijn omgeving.

Al ruim 15 jaar werk ik binnen de GGZ. Na gewerkt te hebben binnen de jeugdzorg heb ik met veel plezier als orthopedagoog gewerkt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Na mijn GZ-opleiding ben ik me gaan specialiseren in traumaverwerking en gehechtheid bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. Door me hierin te specialiseren kon ik me ook verder ontwikkelen t.a.v. systemisch kijken (de interactie met je omgeving) want dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door mijn eigen ervaringen rondom zwangerschappen, bevallingen en ouderschap was ik geboeid door alles wat er in je lichaam gebeurt, hoe trauma hierin verweven kan zitten en welke wijsheid je lichaam met zich meedraagt. Zodoende ben ik me verder gaan verdiepen in lichaamsgerichte benaderingen vanuit de lichaamsgerichte psychologie.

Registraties

  • Orthopedagoog
  • Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog BIG
  • Registerpsycholoog NIP
  • EMDR therapeut (basis- en vervolgopleiding)

Tevens heb ik de cursus EMDR- behandeling bij bevallingsgerelateerde PTSS en angst afgerond.

Ik werk volgens de beroepscode van psychologen, ben BIG- geregistreerd en ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en EMDR vereniging (VEN).
Innvive psychologie beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is in te zien op de praktijk. KvK-nummer: 91720702, AGB-code: 94115637, AGB-code praktijk: 94068022, BIG-nummer: 99919135025.

Visie en Missie

Innvive psychologie is ontstaan vanuit een sterk verlangen om laagdrempelig, persoonlijk en snel zorg te kunnen bieden binnen deze levensfase. ‘Innvive’ staat voor je innerlijke leven. Binnen een veilig, toegankelijk, positief en ondersteunend klimaat aandacht bieden aan wat bij jou van binnen speelt. Op jouw tempo en waarin jij je gehoord en gezien voelt. Het is de missie van Innvive dat jij weer midden in jouw eigen leven mag gaan staan, met al zijn mooie en minder mooie kanten. En dat wat jij voelt, opmerkt, denkt, ga je niet uit de weg maar daar vind je jouw manier in. Zodoende ontstaat er ruimte, ruimte voor wie jij bent.