Locatie

De praktijk is gevestigd op De Houtakker 16A te Bemmel. Parkeren is gratis mogelijk rondom het pand. Er is een bushalte aan de hoofdweg (Papenstraat, lijn 33 en 300), vanaf daar is het slechts enkele minuten lopen naar De Houtakker.

Vergoeding

Wanneer wordt zorg vergoed
Behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits je een recente en geldige verwijzing hebt van je huisarts of een andere medisch specialist. De vermoedelijke DSM-classificatie moet op de verwijsbrief vermeld staan. Je dient de verwijsbrief vóór het eerste gesprek te hebben.

Wanneer wordt zorg niet vergoed
Een aantal diagnoses komen niet in aanmerking voor vergoeding. Deze diagnoses betreffen overspannenheid, burn-out, stress, aanpassingsstoornis, rouw, levensfaseproblemen, identiteitsproblemen en relatieproblemen. Hiervoor kun je terecht bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-ggz) of je betaalt de sessies zelf. Als er sprake is van werkgerelateerde klachten of (dreigend) verzuim dan kun je ook je werkgever om een budget vragen.

Heb je geen verwijzing van de huisarts of geen verzekerde diagnose dan kun je je toch aanmelden maar dien je de behandeling zelf te betalen. Je kiest dan voor een particulier traject. Er gaat dan geen informatie naar je zorgverzekeraar en er wordt geen aanspraak op je eigen risico gemaakt.

Hoe verloopt de vergoeding
Met een geldige verwijzing wordt je behandeling vergoed volgens het Zorg Prestatie Model. Dit model is sinds 2022 de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg. Het houdt in dat er per afspraak wordt gedeclareerd. Innvive werkt contractvrij, hetgeen betekent dat er geen contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten. Je betaalt de factuur zelf en deze kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat je hebt. Heb je een restitutiepolis afgesloten dan wordt de zorg volledig vergoed. Indien je een andere polis hebt (bijvoorbeeld een natura-polis, budgetpolis of een gecombineerde polis) dan is de hoogte van de vergoeding meestal ten minste 60% van de factuur. Ik raad je aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je hier vragen over hebt.

Eigen risico
De behandeling valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico (vanaf 18 jaar wettelijk minimaal 385 euro per jaar) betaal je terug aan je verzekeraar en geldt voor alle zorg binnen een kalenderjaar samen.

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door en conform de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek/ intake- en adviesgesprek of behandeling) en de duur van de sessie. De tarieven zijn inclusief alle benodigde activiteiten voor de behandeling zoals verslaglegging, brieven, overleg huisarts.

CO0432 Diagnostiek/ intake- of adviesgesprek 45 minuten € 159,70
CO0562 Diagnostiek/ intake- of adviesgesprek 60 minuten € 183,44
CO0692 Diagnostiek/ intake- of adviesgesprek 75 minuten € 223,48
CO0822 Diagnostiek/ intake- of adviesgesprek 90 minuten € 274,01
CO0367 Behandeling 30 minuten € 95,67
CO0497 Behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627 Behandeling 60 minuten € 161,46
CO0757 Behandeling 75 minuten € 198,72
CO0887 Behandeling 90 minuten € 242,76
OV0007 Intercollegiaal overleg kort (5-15 minuten) € 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang (>15 minuten) € 76,35
OV0012 niet- Basispakketzorg consult 60 minuten € 131,82

Verhindering
Ben je verhinderd voor een afspraak dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven, minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Je kunt je afspraak annuleren via mail, voicemail, app of direct contact. Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak, ontvang je een nota van €55,-. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Luister- kijk- en leestips

Websites

Vader verhalen.nl – Voor vaders; door vaders
(voor vaders die een heftige zwangerschap, bevalling of na- traject hebben ervaren)
Stichting bevallingstrauma
(algemene informatie over bevallingstrauma)
NEL Magazine
(voor ouders van een overleden kind)

Boeken

Gericht op zwangerschap, bevalling en ouderschap
De verwachting voorbij, Mirjam Meek
Heb je mij gezien?, Saskia Assenbroek
Perfecte bevallingen bestaan niet, Diana Koster
Perfecte moeders bestaan niet, Diana Koster

Gericht op je lichaam
TRE, trauma- en spanningsreducerende oefeningen, David Bercelli
Adem in adem uit, Stuart Sandeman
De stem van je lichaam, Peter A. Levine
Het weerbare kind, Peter A. Levine & Maggie Kline

Podcasts

Zwarte Muisjes
Zwanger&Zo De Podcast
Ontroostbaar (over huilbaby’s)
De Vroedvrouw en de Psycholoog